assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Revision.php:44 Betania


Pinsemenigheten Betania Knarvik

Betania er en pinsemenighet med beliggenhet sentralt i Knarvik, 3 mil nord for Bergen. For deg som er kjent, vil "gymnaskrysset" fortelle deg nøyaktig hvor du finner oss. Vi er en generasjonsmenighet, så hos oss finner du alle aldre. Vi setter fellsesskap høyt, og tror at et fellesskap med Jesus i sentrum, faktisk kan forvandle ditt liv.

Vi er et aktivt kirkesamfunn som er åpent for alle som vil være med. Vi tilbyr aktiviteter for både barn og voksne. Hver søndag er det gudstjeneste. I tillegg samles vi til ulike aktiviteter knyttet til hver aldersgruppe. Dette kan du lese mer om under "Vårt arbeid".

Ønsker du et sosialt fellesskap utover det vi kan tilby i selve kirkebygget, kan du være med i en "Vennegruppe". Disse gruppene møtes i hjemmene ca en gang i måneden. De fleste gangene samles kun de voksne, men innimellom er hele familien med på vennegruppesamlingen.