assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Revision.php:44 Stab


Stab

Pinsemenigheten Betania ledes av et lederråd. I tillegg til lederrådet har vi ledere tilknyttet de ulike aktivitetene. Alle jobber etter samme visjon; å skape et fellesskap rikt på opplevelser og gode relasjoner, der Jesus får prege våre liv.