Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Revision.php:44 Stab


Stab

Pinsemenigheten Betania ledes av et lederråd. I tillegg til lederrådet har vi ledere tilknyttet de ulike aktivitetene. Alle jobber etter samme visjon; å skape et fellesskap rikt på opplevelser og gode relasjoner, der Jesus får prege våre liv.