Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/2/b/betaniaknarvik/www/Ip/Internal/Revision.php:44 Visjon


Vår visjon:

"Fellesskap som forvandler våre liv"

Vi ønsker å gjenspeile et Jesus-sentrert fellesskap av mennesker på tvers av generasjoner, et sted hvor mangfold og vennskap med Gud og hverandre, er høyt verdsatt. I dette ligger blant annet: 

  • et fellesskap med Jesus i sentrum
  • et fellesskap der du kan vokse i tro
  • et fellesskap med rike opplevelser og gode relasjoner
  • et fellesskap der du kan utvikle dine gaver og talenter
  • et felleskap som inkluderer deg i alle livets faser
  • et fellesskap der du kan være deg selv